เมนูบุพเฟต์ ชาบู

เมนูสำหรับสั่งเพิ่ม

เมนู Alacart ราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ท่านบุพเฟต์ในร้านเท่านั้น